Sądy administracyjne często w uzasadnieniach wyroków stwierdzają, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika. Zdaniem prof. Zygmunta Tobora z Uniwersytetu Śląskiego, jest to stwierdzenie zbyt daleko idące, ponieważ gdyby w praktyce sądy rozstrzygały tylko na korzyść podatników, byliby oni w świetnej sytuacji. Zasada ta - zdaniem profesora - jest więc jednym z wielu argumentów, na które powinni powoływać się m.in. doradcy podatkowi reprezentujący podatników w sporach przed sądami.

Odmienną zasadę interpretacji sformułował Sąd Najwyższy. Uznał bowiem w jednym z wyroków, że przepisy prawa podatkowego powinny być interpretowane ściśle. Zdaniem prof. Zygmunta Tobora trudno stwierdzić, która interpretacja pozwoli podatnikowi na wygranie sprawy przed sądem. W takiej sytuacji doradcy podatkowi powinni szukać też innych sposobów, które zwiększałyby ich szanse na wygranie sprawy przed sądem administracyjnym. Uczestnicy V Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej - Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, która odbyła się w Katowicach, zwracali uwagę, że takim narzędziem jest wskazanie uchybień proceduralnych, których dokonały organy podatkowe. Doradca powinien więc rozpoczynać badanie akt sprawy podatnika od sprawdzenia procedur.

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl