NOWOŚĆ

Komisja Europejska pracuje nad zmianami w Dyrektywie VAT w zakresie opodatkowania usług finansowych i ubezpieczeniowych. Zasadniczy cel, jaki postawiono projektowi, to uproszczenie oraz dostosowanie obecnych przepisów do warunków współczesności.

Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, wyjaśniła, że obecne regulacje, co do zasady zwalniające usługi finansowe i ubezpieczeniowe z VAT, uznaje się za przestarzałe i w niedostateczny sposób dostosowane do złożonych i zróżnicowanych warunków współczesnego ryku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Dodatkowo zwolnienie nie jest stosowane jednolicie.

- Proponowane jest przede wszystkim ponowne określenie zakresu usług podlegających zwolnieniu z VAT. Jednocześnie ma zostać przedłożony projekt rozporządzenia, które będzie zawierało m.in. rozszerzoną definicję usług zwolnionych z VAT. Rozporządzenie będzie miało bezpośrednie zastosowanie w krajach członkowskich. Banki będą miały wybór, czy opodatkowywać swoje usługi, przy czym - w odróżnieniu od obecnych uregulowań - opcja taka nie będzie miała charakteru arbitralnej decyzji państwa członkowskiego - tłumaczyła Katarzyna Bieńkowska.

Dodała, że w uzasadnieniu wskazuje się, że pozwoli to na ograniczenie kwot VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu w działalności instytucji finansowych. Powinno to wpłynąć na redukcję kosztów działalności i poprawę konkurencyjności tych podmiotów.

Bernard Łukomski, partner w Dewey & LeBoeuf, wyjaśnił w rozmowie z nami, że propozycja nowego rozporządzenia stwarza nadzieję na uniknięcie wielu problemów z kwalifikowaniem poszczególnych usług. Jak wiadomo rozporządzenia działają, co do zasady wprost bez konieczności ich wdrażania do krajowego porządku prawnego. Dzięki podaniu w treści rozporządzenia precyzyjnych definicji usług można będzie uniknąć konieczności odwoływania się do niejasnych i nieprecyzyjnych klasyfikacji statystycznych.

- Niestety, obecnie podatnicy muszą często zwracać się do urzędów statystycznych o dokonanie klasyfikacji danego towaru czy usługi, aby dowiedzieć się jaką stawkę VAT zastosować. Jednak w praktyce organy podatkowe często ignorują takie ustalenia. Z tego powodu podatnicy pozbawieni są elementarnego poczucia pewności prawa - argumentował Bernard Łukomski.

Według niego, możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych i ubezpieczeniowych nie spowoduje wzrostu kosztów nabycia takich usług przez podmioty gospodarcze.

- Wątpliwości może budzić, czy usługi takie nie staną się droższe dla konsumentów, którzy nie będą mogli odzyskać (odliczyć) VAT zawartego w cenie nabywanych usług. Wiele będzie zależeć od tego, czy firmy finansowe zechcą podzielić się z nimi korzyściami, jakie odniosą w wyniku wprowadzenia zmian - podsumował Bernard Łukomski.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl