AGNIESZKA MYRCHA

kierownik działu usług księgowych, FPA Group

Nieustannie zmieniające się przepisy wymuszają konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. O ogromie odpowiedzialności spoczywającej na księgowych nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Sankcje, jakimi zagrożone są popełniane przez nich błędy, mogą być bardzo dotkliwe (np. obligatoryjna 30-proc. kara w przypadku błędów dotyczących VAT), a ryzyko ich powstania, zwłaszcza przy tak zmiennym ustawodawstwie jak polskie, jest bardzo duże.

Wprowadzenie w życie zasady obowiązkowego doskonalenia zawodowego księgowych znacznie ograniczyłoby takie ryzyko. Dzięki temu zarówno księgowi, jak i właściciele firm działaliby w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Należy liczyć się z tym, że doskonalenie zawodowe oznacza dodatkowe koszty, ale jest uzasadnioną inwestycją i w ogólnym rozrachunku przyczynia się do powstania oszczędności po stronie firmy.

Warte zastanowienia jest, jaką formę przybrałoby obowiązkowe doskonalenie księgowych. Dziś najpopularniejszym sposobem podnoszenia kwalifikacji jest uczestnictwo w kursach i szkoleniach tematycznych. Jednak ich zakres i rodzaj jest wybierany indywidualnie i ograniczony do doraźnych potrzeb. Stworzenie obowiązkowego programu szkoleń wymusiłoby znaczne poszerzenie zakresu aktualizowanej wiedzy. Alternatywną metodą jest wprowadzenie obowiązku okresowej weryfikacji posiadanych kwalifikacji poprzez system egzaminacyjny. Niezależnie od przybranej formy obowiązkowe szkolenia z pewnością przyczyniłyby się do podniesienia jakości pracy księgowych.

EW