Zmiana ustawy o doradztwie podatkowym, w której prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymieniono jako jedną z czynności doradztwa podatkowego, skomplikowała rozliczenia biur rachunkowych. Czynności doradztwa są bowiem czynnościami, które wyłączają możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czytelnicy prowadzący biura rachunkowe mają jednak wątpliwości, czy faktycznie muszą zarejestrować się do celów VAT. Czy mogą korzystać ze zwolnienia?

Paweł Rokicki, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, przyznaje, że nowe brzmienie ustawy o doradztwie podatkowym mogło być nie lada wyzwaniem dla niewielkich biur rachunkowych, które ze względu na wartość sprzedaży opodatkowanej korzystały ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (z przedmiotowego zwolnienia nie mogą korzystać m.in. podmioty świadczące usługi doradztwa podatkowego).

- Obawy podatników wydawały się być tym bardziej uzasadnione, że w pierwszych interpretacjach wydawanych po nowelizacji organy podatkowe dość konsekwentnie zajmowały stanowisko, iż świadczone przez biura rachunkowe usługi należy zaklasyfikować jako czynności doradztwa podatkowego (np. IS.II/1/4430/79/05) - twierdzi nasz rozmówca. Dodaje jednak, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, klasyfikacja usług powinna odbywać się na podstawie klasyfikacji statystycznych. Tym samym, jeżeli wykonywane przez podatników usługi zaklasyfikowane są jako Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych (74.12.20) lub Usługi w zakresie rachunkowości, pozostałe (74.12.14), należy uznać, iż podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia (np. interpretacja podatkowa dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IP-PP2-443-10/07-3/KCH; Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady V/005-29/06). Paweł Rokicki podkreśla, że chociaż wzbudzające tyle kontrowersji przepisy zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z ustawą zasadniczą (K 42/05), należy zauważyć, iż Trybunał orzekł jedynie o wadliwości postępowania legislacyjnego w ich tworzeniu, bez zgodności merytorycznej przedmiotowych regulacji.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl