Wszystko wskazuje na to, że ustawa o doradztwie podatkowym zostanie znowelizowana do 5 grudnia. Do zamknięcia tego numeru Doradztwa podatkowego prezydent nie podpisał ustawy, ale wydaje się, że to już tylko formalność. Nowelizacja wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego to jednak - zgodnie z zapowiedziami - realizacja planu minimum. Nowelizacja w rzeczywistości nie zmienia nic w działalności doradców podatkowych.

- Kolejnym etapem są prace nad dużą nowelizacją ustawy - zapowiada Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

W marcu odbędzie się robocza konferencja na temat struktury Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podczas niej doradcy będą debatować o nadaniu samodzielności regionalnym izbom.

- Chcemy przedyskutować konsekwencje, które wiązałyby się z utworzeniem samodzielnych oddziałów w regionach. Już teraz nad koncepcją nowej struktury samorządu pracują regionalne oddziały. Jest to obecnie jedyny element, który nie jest wypracowany. Inne propozycje zmian są już opracowane - powiedział Zbigniew Maciej Szymik.

Chodzi zarówno o kwestie porządkujące ustawę, jak i zmiany ustrojowe. Do tych pierwszych należy zaliczyć m.in. propozycję zniesienia przepisu, zgodnie z którym niedopełnienie obowiązku w zakresie ubezpieczenia OC stanowi przyczynę skreślenia doradcy z listy, a zatem pozbawienia go uprawnień. Doradcy chcieliby także mieć możliwość wykonywania swojego zawodu w spółkach z udziałem adwokatów i radców prawnych. Dzięki temu podatnicy mogliby korzystać z kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej w jednym miejscu.

Zwiększeniu miałyby także ulec kompetencje doradców reprezentujących klientów w sądach. Chodzi np. o nadanie doradcom ochrony prawnej, która obecnie przysługuje sędziemu i prokuratorowi. Jest także propozycja niemerytoryczna, aby minister sprawiedliwości określił urzędowy strój doradcy podatkowego.

W celu podniesienia poziomu zaufania klienta do doradcy mógłby zostać rozszerzony obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, tak aby nie był on ograniczony w czasie.

Kolejnym postulatem jest przeniesienie regulacji dotyczących reklamy z ustawy do zasad etyki doradców podatkowych. Osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w ogóle nie mają takiego zakazu, natomiast w przypadku radców prawnych i adwokatów uregulowania dotyczące reklamy zostały określone w kodeksach etyki.

Doradcy chcieliby także uzyskać prawo substytucji oraz rozszerzyć kontrolę Krajowej Komisji Rewizyjnej na oddziały regionalne Izby.

Szczególnie istotne dla doradców jest prawo do substytucji. Chodzi w praktyce o zastępstwo procesowe. Dziś w przypadku, gdy doradca nie może stawić się na rozprawę, nie może udzielić substytucji nikomu, ani adwokatowi, ani radcy prawnemu, ani innemu doradcy podatkowemu. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku przekazania substytucji doradcom, a więc adwokat czy radca nie może im udzielić substytucji. Na zmiany te czekają przede wszystkim doradcy, którzy reprezentują klientów przed sądami.

Wśród propozycji, które Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawiła resortowi finansów, nie znalazły się inne postulaty wysuwane przez niektórych doradców. Chodzi np. o nadanie doradcom dodatkowych uprawnień w sądach. Część środowiska chciałaby także posiadać możliwość reprezentacji w sądzie w sprawach nie tylko podatkowych, ale także np. karnych skarbowych. Pojawiał się także postulat, aby doradcy mieli możliwości reprezentacji w sprawach podatkowych również w innych sądach niż administracyjne.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl