■  AUXILIUM FAIR PLAY. W X edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play w roku 2007 Kapituła Programu przyznała Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play 2007.

Ponadto kancelaria Auxilium 5 listopada została włączona w poczet organizacji członkowskich współtworzących Jagielloński Klub Biznesu.

■  NOWY ODDZIAŁ EUROPEJSKIEGO CENTRUM AUDYTU WE WROCŁAWIU. Od 1 października rozpoczęło swoją działalność nowe biuro ECA we Wrocławiu, jego siedziba znajdować się będzie przy ulicy św. Mikołaja 81, w tym samym miejscu swoje biuro posiada także Europejskie Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej.

■  ECA ZATRUDNIA KOLEJNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Do zespołu Europejskiego Centrum Audytu dołączył Marcin Krupa, biegły rewident z kilkuletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej. Specjalista w zakresie procesów łączenia spółek oraz przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

■  KONFERENCJA ACCREO. W dniach 5-7 grudnia odbędzie się konferencja organizowana przez Taxand, globalną sieć niezależnych doradców podatkowych. Weźmie w niej udział 38 firm należących do grupy, w tym polskie Accreo Taxand.

■  RAPORT PWC. PricewaterhouseCoopers wraz z Bankiem Światowym przygotował raport dotyczący płacenia podatków. Polska znalazła się na 23. pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. W ujęciu globalnym zostaliśmy sklasyfikowani na 125. miejscu. Eksperci PwC i Banku Światowego przeanalizowali systemy podatkowe w 178 krajach świata pod kątem ich przyjazności dla biznesu.

■  KONGRES GAZETY PRAWNEJ. W ubiegłą środę, 28 listopada, odbył się VII Ogólnopolski Kongres Gazety Prawnej. Podczas prezentacji przygotowanych m.in. przez doradców podatkowych, takich jak: prof. Witold Modzelewski, Tomasz Grunwald, Dariusz Stolarek i inni poruszono najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług oraz podatkach dochodowych w 2008 roku.

■  SZKOLENIA W KIDP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych uruchomiła specjalną zakładkę na stronie internetowej www.kidp.pl dotyczącą szkoleń. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedział władz korporacji, w zakładce gromadzone będą informacje o szkoleniach we wszystkich oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

■  ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ O VAT. W świętokrzyskim oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyło się szkolenie dotyczące odliczeń VAT naliczonego. Prowadzący szkolenie Paweł Małecki przedstawił praktyczne problemy dotyczące odliczeń podatku od towarów i usług oraz omówił zmiany w VAT, które wejdą w życie 1 stycznia 2008 r.