JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka w celu poprawy warunków pracy pracowników (ochrona strun głosowych) podpisała umowę na dostarczanie co miesiąc butli z niegazowaną wodą źródlaną oraz dzierżawę dystrybutora z podajnikiem. Czy wydatki na zakup wody i dzierżawę dystrybutora mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ IZBY

Z par. 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) wynika, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Natomiast par. 113 tego rozporządzenia stanowi, że miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.

Wskazane przepisy nie precyzują jaka woda jest wodą zdatną do picia ani też jakie to są napoje. Dlatego też definicję wody zdatnej do picia spełnia również niegazowana woda źródlana podawana z dystrybutora z podajnikiem. Tym samym poniesione przez pracodawcę wydatki na zakup butli z tą wodą oraz dzierżawę dystrybutora służącego jej podawaniu są kosztem uzyskania przychodów.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 15 listopada 2007 r. (nr PBI/4270i-1/MS/07)

EWA MATYSZEWSKA