Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Obowiązek podatkowy od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej czy sądzie. Dodatkowo trzeba pamiętać o konieczności załączenia dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, który następnie jest pozostawiany w aktach sprawy. Wypełnienie tego obowiązku należy do składającego pełnomocnictwo.

Warto zwrócić uwagę, że według zmienionych ostatnio przepisów ustawy o opłacie skarbowej doradcy podatkowi mogą uwierzytelniać kopie dowodu zapłaty skarbowej od udzielonego im pełnomocnictwa i tak uwierzytelnione dokumenty składać w sądzie.

Zdaniem Szymona Dalca, doradcy podatkowego ze Spółki Doradztwa Podatkowego Dalc i Ochocki w Poznaniu, przed dokonaniem zmian prawidłowe wykonywanie obowiązku podatkowego w zakresie opłaty skarbowej od pełnomocnictw było w niektórych przypadkach niemożliwe.

- Dotyczyło to np. sytuacji wysłania pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty. Wówczas wykonanie obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa w sądzie czy organie, było do tej pory po prostu niewykonalne - zauważył nasz rozmówca.

Dodał, że zmiana wprowadzona w art. 8 ustawy o opłacie skarbowej naprawia ten błąd legislacyjny i na pewno rozwieje wątpliwości dotyczące prawidłowości wnoszenia opłaty skarbowej, przez co pośrednio przyczyni się również do usprawnienia postępowania przed organami administracji publicznej i sądami.

Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl