W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie rzecznika dr. Janusza Kochanowskiego z członkami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Członkowie rady postanowili zainteresować rzecznika rozbieżnościami w orzecznictwie oraz interpretacjach dotyczących spraw podatkowych. Jako jeden z przykładów wskazano m.in. na orzecznictwo dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego.

Jednocześnie członkowie rady zwrócili się do RPO z prośbą o wystąpienie z wnioskami do NSA o podjęcie tzw. uchwał abstrakcyjnych. Rzecznik zapewnił, że podejmie działania w tym zakresie.

Przypomnijmy, ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje dwa rodzaje uchwał: indywidualne i abstrakcyjne. Pierwsza to pytania składu orzekającego w konkretnej sprawie. Z kolei uchwała abstrakcyjna nie ma związku z konkretną sprawą. Ma zinterpretować przepisy, które wywołały rozbieżności w orzecznictwie. Wniosek o jej podjęcie oprócz rzecznika może złożyć jeszcze tylko prezes NSA i prokurator generalny.

W 2008 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło w sumie siedem wniosków o podjęcie uchwał abstrakcyjnych.