Płacenie podatków należy do obowiązków każdego obywatela. Podatkiem, który płacą wszyscy pracujący obywatele jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednak i w tej materii nie obowiązuje równość. Niektóre dochody są zwolnione z podatku, bądź na mocy rozporządzenia ministra finansów o zaniechaniu poboru podatków, bądź na podstawie zwolnienia podmiotowego przewidzianego w samej ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych można podzielić na dwie grupy. Pierwsze, to te wynikające z ustawy o PIT. Wolne od podatku są m.in.: wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd, świadczenia otrzymywane z tytułu odbywania niezawodowej służby wojskowej, uposażenia funkcjonariuszy ONZ i innych międzynarodowych instytucji, wartości świadczeń rzeczowych otrzymywanych przez posłów i senatorów, przychody posłów RP do Europarlamentu, przychody członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dochody policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy celnych, Straży Granicznej użytych poza terytorium RP. I tak np. podstawowa pensja posła do Europarlamentu od lipca 2009 r. to ponad 5 tys. euro. Dochodzą do tego fundusze na utrzymanie biura i inne dodatki. Tak dla porównania podstawowe wynagrodzenie szeregowego żołnierza na misji zagranicznej to 3750 zł, majora 7750 zł, a generała broni 15 tys. zł.

Drugą grupą zwolnień są zaniechania poboru podatku dochodowego wydawane w formie rozporządzenia ministra finansów na podstawie Ordynacji podatkowej.
Przykładowo wolne od podatku są: jednorazowa pomoc materialna otrzymana w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym otrzymana z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, przychód podatników nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, zatrudnionych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w USA, uzyskanych z tytułu wdrożenia systemów uzbrojenia na dostawę samolotów wielozadaniowych F-16, czy w końcu wynagrodzenia walutowych należnych pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Podatku nie płacą także żołnierze wojsk obcych i personelu cywilnego.