ZMIANA PRAWA - Dopóki nie zostanie przekroczony limit 50 tys. zł, to w przyszłym roku nie będziemy mieli do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

W ustawie o podatku od towarów i usług zawarte są przepisy dotyczące sytuacji, w której nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jest tak wtedy, gdy nabywane są określone towary przez:

  • rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
  • podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,
  • podatników zwolnionych od podatku ze względu na relatywnie niską wartość sprzedaży opodatkowanej (określoną w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy),
  • osoby prawne, które nie są podatnikami.

Zgodnie z obecnymi przepisami, dotyczy to jednak przypadków, gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro.

Wspomniane uregulowania stosuje się również, gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Na ten rok równowartość tej kwoty wynosi 39 700 zł.

W przyszłym roku jednak wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o VAT, na podstawie których limit stanowiący równowartości 10 tys. euro zostanie zastąpiony kwotą 50 tys. zł.

Przypomnijmy ponadto, że zgodnie ze wspomnianym już art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w obecnym brzmieniu, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W przyszłym roku również ten limit zastąpiony będzie kwotą 50 tys. zł.

10 tys. euro wynosi obecnie kwota graniczna decydująca m.in. o wewnątrz-wspólnotowym nabyciu towarów

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl