NOWOŚĆ

W rozliczeniu za 2007 rok przekazywaniem 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego będą zajmować się organy podatkowe. Podatnik w zeznaniu rocznym wskaże jedynie nazwę i numer KRS organizacji, na konto której ma trafić 1 proc. podatku. Resztą zajmie się naczelnik urzędu skarbowego. Powstaje pytanie, jak przekazać pieniądze, np. na rzecz jednego dziecka, które w danej organizacji pożytku publicznego posiada subkonto?

Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, wyjaśnił nam, że nie ma możliwości przekazania pieniędzy na subkonto danego dziecka. 1 proc. podatku przekazuje się jednej organizacji pożytku publicznego.

- Do tej pory podatnicy, przekazując 1 proc. swojego podatku na pożytek publiczny, na dowodach wpłaty czy przelewach mogli wpisywać adnotacje, komu konkretnie przekazywane mają być pieniądze, np. chorej Marysi. Teraz takiej możliwości nie będzie. Nie przewidują tego nowe przepisy. Urzędnicy muszą przestrzegać prawa - tłumaczył nam Jakub Lutyk.

Jednocześnie dodał, że w takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem byłoby, aby osoba, która w zeznaniu rocznym wpisze nazwę organizacji, dla której przekazuje część swojego podatku, złożyła jednocześnie w takiej organizacji oświadczenie, że chciałaby wesprzeć jedną konkretną osobę, przykładowo chore dziecko, jednocześnie podając sumę, jaka została podana w zeznaniu rocznym.

- Wtedy organizacja pożytku publicznego po otrzymaniu wszystkich wpłat 1 proc. podatku - naczelnik urzędu skarbowego będzie zbiorczo przekazywał kwoty dla danej organizacji - będzie mogła wyodrębnić na podstawie oświadczenia sumę pieniędzy od danego darczyńcy i przekazać ją wskazanej osobie - radził Jakub Lutyk.

Według rzecznika MF nowe przepisy są korzystne dla podatników i zostały wprowadzone na prośbę organizacji pożytku publicznego.

Ważne!

Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał trzy miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego na przekazanie 1 proc. podatku wskazanym przez podatników organizacjom pożytku publicznego

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl