Do sejmowej komisji finansów publicznych trafi rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - zdecydowali posłowie. Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w pierwszym czytaniu za dalszymi pracami nad tym projektem.

Marszałek Sejmu dał komisji czas do 6 października na przedstawienie sprawozdania. Wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch mówiła - przedstawiając rządowy projekt w Sejmie - że dostosowuje on polskie prawo do trzech unijnych dyrektyw dotyczących m.in. miejsca świadczenia usług.

Najważniejsza projektowana zmiana polega na tym, że podatek będzie pobierany nie tam, gdzie ma siedzibę firma świadcząca usługę, a w kraju, gdzie siedzibę ma firma nabywająca usługi. Zdaniem rządu, takie rozwiązanie ułatwi firmom rozliczenia podatkowe.

Zmieni się też z kwartalnego na miesięczny termin składania informacji o transakcjach przeprowadzonych między firmami z różnych krajów Unii Europejskiej. Maja być one składane do 15 każdego miesiąca, a nie jak obecnie do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Zmiana ta ma zmniejszyć możliwości uchylania się od płacenia podatku.

Łatwiejsze będzie ubieganie się o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE. Wniosek o taki zwrot będzie można składać elektronicznie w polskim urzędzie skarbowym, który przekaże go do właściwego państwa.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Część z nich - dotycząca miejsca opodatkowania usług związanych m.in. z kulturą, sztuką, sportem, nauką, edukacją i rozrywką - ma wejść w życie rok później - od 1 stycznia 2011 r.