Przedsiębiorca, który zamierza otworzyć zakład fryzjerski jako działalność indywidualną lub w ramach spółki cywilnej, może opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Przy tym sposobie rozliczeń od przychodów nie odlicza się kosztów, co wiąże się z brakiem konieczności ich ewidencjonowania. Przedsiębiorca zwolniony jest z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i opłaca przez cały rok podatek w jednakowej wysokości, ustalonej w decyzji urzędu skarbowego.

Wysokość podatku zależy od rodzaju działalności, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. W przypadku usług fryzjerskich stawki podatku dodatkowo uzależnione zostały od zakresu świadczonych usług, tzn. od tego, czy są to usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt, czy dla mężczyzn i chłopców. Zróżnicowanie stawek dla usług fryzjerskich nie wyklucza jednak prowadzenia działalności w różnym zakresie. W takiej sytuacji wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa.

Usługi fryzjerskie mogą być opodatkowane kartą podatkową przy zatrudnieniu maksymalnie pięciu pracowników. Najwyższą miesięczną stawkę podatku w formie karty podatkowej w wysokości 789 zł zapłaci przedsiębiorca prowadzący zakład fryzjerski dla kobiet, w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców i zatrudniający pięciu pracowników. Przy tych samych założeniach, w przypadku zakładu fryzjerskiego dla mężczyzn stawka ulega zmniejszeniu do 697 zł. Dla porównania stawka podatku w przypadku fryzjerstwa damskiego i męskiego świadczonego w ramach jednoosobowej działalności, w miejscowości do 5 tys. wynosi 106 zł.

USŁUGI, KTÓRE MOŻNA OPODATKOWAĆ KARTĄ

● strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów;

● strzyżenie oraz pielęgnację zarostu (brody, wąsów);

● golenie twarzy i głowy;

● farbowanie i rozjaśnianie włosów;

● farbowanie wąsów i brody;

● farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi;

● komputerowy dobór fryzur;

● wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew;

● usługowy wyrób peruk.