Obrót sztabkami złota, czy złotymi monetami kolekcjonerskimi podlega opodatkowaniu. Powstanie obowiązku podatkowego zależy od tego, jaki charakter mają dokonywane transakcje.

Inwestowanie w złote sztaby lokacyjne, czy złote monety bulionowe jest w okresie kryzysu alternatywą wobec tradycyjnych inwestycji kapitałowych. Kiedy uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu?

Dochód ze sprzedaży

Marek Gadacz, doradca podatkowy PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że polskie przepisy podatkowe nie przewidują opodatkowania samego wzrostu wartości przedmiotów, a zatem opodatkowanie może pojawić się dopiero w chwili zrealizowania dochodu, np. poprzez sprzedaż złotych monet, czy sztabek.

Reklama

Zdaniem Andrzeja Ossowskiego, radcy prawnego w Kancelarii Sowisło&Topolewski ewentualny przychód uzyskany ze sprzedaży sztabek złota oraz złotych monet kolekcjonerskich może podlegać opodatkowaniu ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, gdy taka sprzedaż podejmowana jest przez osobę prowadzącą taką działalność. Natomiast w odniesieniu do osób dokonujących sprzedaży sporadycznej powstaje przychód z tytułu zbycia innych rzeczy.

Okazjonalnie i profesjonalnie

Reklama

W przypadku sprzedaży okazjonalnej złotych sztab, czy monet uzyskany dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Krzysztof Gratka, starszy konsultant w Accreo Taxand, podkreśla jednak, że aby taki obowiązek powstał sprzedaż musi zostać dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nabycie monet nastąpiło.

W przypadku, gdy sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, wtedy uzyskany dochód jest opodatkowany, jako pochodzący z tej działalności, a podatnik powinien dopełnić wszystkich formalności związanych z ewidencją obrotu.

Mimo że granica między okazjonalnym a profesjonalnym obrotem rzeczami jest płynna, to jak tłumaczy Artur Oleś, doradca podatkowy w Kancelarii KSK Doradcy Podatkowi, jeżeli osoba prywatna sprzedaje rzeczy używane będące elementem jej majątku prywatnego i nie zakupiła tych rzeczy w celu ich dalszej odsprzedaży, ani nie wykonuje tych czynności w sposób częstotliwy, to nie jest to działalność gospodarcza, ani w rozumieniu podatku dochodowego ani VAT.Obowiązek podatkowy

W przypadku sprzedaży sztab i monet, kiedy od chwili ich nabycia upłynęło pół roku, z formalnego punktu widzenia, przychodem ze sprzedaży tych rzeczy jest ich wartość określona w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. wartość zakupu tych rzeczy). Artur Oleś, ekspert podatkowy podkreśla, że nie ma tu znaczenia moment faktycznego uzyskania przychodu oraz czy cena sprzedaży została faktycznie zapłacona, gdyż obowiązek podatkowy powstaje w dacie zawarcia umowy.

Jeśli zysk jest opodatkowany, to czy możliwe jest rozliczenie strat ze sprzedaży złota? Marek Gadacz wyjaśnia, że w sytuacji podatnika dokonującego sprzedaży okazjonalnej, rozliczenie straty z innymi osiąganymi przez niego dochodami nie jest możliwe, nawet ze sprzedaży podobnych rzeczy np. monet. Bez przeszkód stratę mogą natomiast rozliczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Bezpośrednie inwestycje w złoto

Złoto inwestycyjne:

a) sztabki lub płytki złote o próbie nie mniejszej, niż 995/1000 oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,
b) monety złote, które spełniają łącznie następujące warunki:
• posiadają próbę, co najmniej 900/1000
• zostały wybite po roku 1800 r.
• są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia
• są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 proc. wartości rynkowej złota zawartego w monecie.
Monety używane

Monety ze złota, srebra lub innego metalu, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną.