Wiele osób, które zaczynają działalność gospodarczą, pozyskuje dofinansowanie z programów Unii Europejskiej. Krzysztof Gratka, starszy konsultant Accreo Taxand, przypomina, że dochody otrzymane w ramach bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego. Pod warunkiem jednak, że podatnik otrzymujący wsparcie realizuje cele programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Kwestia ta ma szczególnie istotne znaczenie przy zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Co do zasady, koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej stanowią dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów.

– Aby można było zaliczyć wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych, musi on spełniać ogólne warunki – wyjaśnia Krzysztof Gratka.

Przede wszystkim wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Odpowiednio udokumentowane wydatki, np. na usługi prawne, usługi finansowe oraz ogólne wydatki związane z funkcjonowaniem firmy podatnika, będą stanowiły jego koszt.

– Nieco inaczej w świetle obowiązujących regulacji traktowane są wydatki poniesione na nabycie środków trwałych – podkreśla ekspert.

Zazwyczaj nabyte przez przedsiębiorcę środki trwałe są przez niego amortyzowane w dłuższym okresie czasu. I tu pojawia się problem. Jak zauważa Krzysztof Gratka, otrzymane przez podatnika środki nie stanowią dla niego przychodu. Przepisy wykluczają zaliczenie do kosztów w sytuacji, gdy wydatki zostały zwrócone podatnikom w jakiejkolwiek formie.

– Dlatego odpisy amortyzacyjne, w części objętej finansowaniem ze środków unijnych nie będą stanowiły dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów – zastrzega nasz rozmówca.