Na wczorajszym posiedzeniu rząd zajął negatywne stanowisko wobec obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o PIT, który zakłada wprowadzenie odliczenia od dochodu w wysokości do 12 tys. zł rocznie z tytułu wpłat na dobrowolną emeryturę. Zdaniem rządu proponowane rozwiązanie jest niespójne z zasadami opodatkowania wpłat i wypłat z tzw. III filaru, zgodnie z którymi składki pochodzą ze środków po opodatkowaniu, natomiast z opodatkowania zwolnione są świadczenia wypłacane po zakończeniu oszczędzania. Nowelizacja spowodowałaby odwrócenie tej zasady, tzn. wpłacane składki odliczane byłyby od dochodu, a wypłacone świadczenia podlegałyby opodatkowaniu. Przesunięcie momentu opodatkowania, zdaniem Rady Ministrów, nie będzie gwarantowało zwiększenia zainteresowania tą formą oszczędzania na emeryturę.

Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Przewiduje, że zwolnieniem byłyby objęte wpłaty w instytucjach finansowych nadzorowanych lub notyfikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.