PORADA

Z przeniesieniem praw do lokalu mieszkalnego w budowie wiążą się pewne obowiązki podatkowe, zwłaszcza w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Barbara Pyzel, doradca podatkowy w KPMG, zwróciła uwagę, że jeżeli osoba fizyczna chce nabyć nowy lokal mieszkalny, jest w zasadzie zmuszona do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu wraz z udziałem w gruncie bezpośrednio z deweloperem kilka lat przed wybudowaniem budynku.

- Taka umowa nie wiąże się z koniecznością zapłaty żadnych podatków ani opłat notarialnych. Dopiero w momencie przeniesienia własności do lokalu deweloper wystawi fakturę VAT oraz zostanie sporządzony akt notarialny - tłumaczyła Barbara Pyzel.

Dodała, że istnieje też możliwość zakupu prawa do umowy przedwstępnej od pierwotnego niedoszłego nabywcy lokalu.

- Wtedy w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) - nabywca ma obowiązek, w ciągu 14 dni od dokonania cesji prawa, zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. kwoty zapłaconej rezygnującemu z lokalu. Cesji dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy deweloperem rezygnującym z nabycia lokalu oraz nowym przyszłym nabywcą lokalu - argumentowała Barbara Pyzel.

Według niej, nie ma obowiązku dokonywania cesji w formie notarialnej, z tego względu nowi nabywcy często nie zdają sobie sprawy, że ciąży na nich obowiązek zapłaty podatku i złożenia deklaracji PCC-3.

PRZYKŁAD: KIEDY PŁACIĆ PODATEK

Podatnicy X podpisali w marcu 2005 r. umowę przedwstępną na nabycie lokalu od dewelopera. Termin ukończenia budowy budynku i podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu określono na czerwiec 2008 r. Wartość inwestycji wraz z VAT ustalono na kwotę 420 tys. zł. W sierpniu 2007 r. podatnicy X postanowili odsprzedać swój udział podatnikom Y za 450 tys. zł, z tym że do dnia cesji, tzn. 10 sierpnia 2007 r., podatnicy X dokonali wpłat na rachunek bankowy dewelopera w wysokości 350 tys. zł.

W rezultacie podatnicy Y w celu nabycia lokalu musieli zapłacić podatnikom X 450 tys. zł, deweloperowi 70 tys. zł, oraz urzędowi skarbowemu podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 4,5 tys. zł (1 proc. x 450 tys. zł).

Przykład opracowany przez KPMG

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl