PORADA
Podatnik od 2005 roku prowadzi budowę systemem gospodarczym. Zamierza zwrócić się do urzędu skarbowego o zwrot VAT na materiały budowlane. W związku ze zmianą ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, od 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie przepis o odnawialnych co pięć lat limitach zwrotu. Podatnik nie wie, czy w sytuacji, gdyby złożył wniosek do końca grudnia (pod rządami ustawy przed nowelizacją) przed zakończeniem inwestycji o zwrot wydatków już poniesionych, a następnie drugi po zakończeniu inwestycji, to pięcioletni okres będzie liczony od pierwszego czy drugiego wniosku?
Doktor Krzysztof Biernacki, prawnik, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys z Wrocławia wyjaśnia, że znowelizowana ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pozwala na składanie jednego wniosku rocznie, natomiast limit zwrotu podatku wylicza się za okres pięciu lat od dnia złożenia pierwszego wniosku. Ekspert zwraca uwagę, że zgodnie z art. 5 nowelizacji z 19 września 2007 r. wskazany pięcioletni okres dotyczy tych wniosków, które zostały złożone po 1 stycznia 2006 r., czyli od dnia obowiązywania ustawy.
- Oznacza to, że dla wszystkich tych podatników, którzy już złożyli wniosek, jest on pierwszym wnioskiem, od którego biegnie pięcioletni okres ustalania limitu zwrotu podatku. Natomiast dla tych osób, które jeszcze od początku obowiązywania ustawy wniosku nie złożyły, najbliższy złożony wniosek będzie pierwszym, od którego ten pięcioletni okres rozpocznie swój bieg - wyjaśnia Krzysztof Biernacki.
Trzeba pamiętać, że wniosek o zwrot wydatków można złożyć tylko raz w roku, jednak nie ma żadnego znaczenia, czy inwestor składa go w trakcie czy już po zakończeniu inwestycji. Podatnik może zatem, w ramach przysługującego mu przez pięć lat limitu, składać raz w roku wniosek o zwrot wydatków poniesionych w związku z budową domu.
MAGDALENA MAJKOWSKA