Ostatnio coraz wiecej czytelników pyta, czy z pieniędzy tych będzie trzeba się rozliczyć wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT za 2007 rok.

Zwolnienia z PIT

Otóż zwolnione z podatku dochodowegoalimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, a także dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny. Przewiduje to art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm). Zgodnie z tą ustawą, zwolnione z PIT są również alimenty na rzecz innych osób niż poprzednio wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Zwolnienie to przewidziano w art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadwyżka opodatkowana

Jedna z czytelniczek wniosła do sądu powództwo o alimenty od byłego męża. Zgodnie z wydanym wyrokiem, otrzymuje miesięcznie alimenty w wysokości 900 zł. Wynika z tego, że wypłacone w 2007 roku alimenty są zwolnione z PIT do wysokości 700 zł miesięcznie. Opodatkowana jest wyłącznie nadwyżkę ponad wspomnianą kwotę. Zatem w przypadku czytelniczki opodatkowaniu podlega 200 zł miesięcznie.

Inny czytelnik informuje, że studiuje na wyższej uczelni. Będzie kontynuował naukę jeszcze trzy lata. Czytelnik otrzymuję od ojca alimenty. Jednak za miesiąc ukończy 25 lat. Ojciec natomiast zobowiązał się, że będzie przekazywał mu co miesiąc alimenty aż do ukończenia studiów. Oznacza to, że alimenty wypłacone po dacie ukończenia przez czytelnika 25 lat będą zwolnione z PIT do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł (przy spełnieniu wspomnianych już ustawowych wymogów). Pozostała kwota będzie opodatkowana PIT na zasadach ogólnych.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl