ROZMOWA

■  To już dziesiąta rocznica istnienia centrum. Jakimi dokonaniami możecie się pochwalić?

- Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych (CDiSP) w Łodzi działa od 1 grudnia 1997 r. Jednym z podstawowych jego zadań jest gromadzenie polskiej i zagranicznej dokumentacji dotyczącej podatków i prawa podatkowego, tzn. literatury, aktów prawnych i orzecznictwa. Biblioteka Centrum, której katalog dostępny jest w internecie, liczy 3,5 tys. tomów. Centrum organizuje również konferencje i seminaria z udziałem przedstawicieli różnych środowisk (naukowców, sędziów, pracowników administracji podatkowej, doradców podatkowych). Prowadzimy cieszące się dużym powodzeniem Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego, a także działalność szkoleniową. CDiSP prowadzi również badania naukowe nad zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Finansujemy także pobyty badawcze za granicą pracowników naukowych i studentów.

■  Czy współpracujecie państwo z innymi instytucjami?

- Tak, zwłaszcza naukowymi, w tym przede wszystkim z zespołem Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku Centrum współpracuje z International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie oraz z innymi ośrodkami zagranicznymi. Tylko w tym semestrze studenci naszego uniwersytetu, a także goście z innych polskich uniwersytetów mogli wysłuchać wykładów zaproszonych przez Centrum profesorów z USA, Włoch, Holandii i Rosji.

■  Czy eksperci z Centrum uczestniczą w procesie legislacyjnym w zakresie podatków, np. przy opiniowaniu projektów?

- Centrum współpracuje z Ministerstwem Finansów. Współpraca ta polega m.in. na opiniowaniu niektórych projektów z zakresu prawa podatkowego. Organizujemy także seminaria z udziałem pracowników ministerstwa na temat danych projektów. Niezależnie od działalności Centrum jego pracownicy i współpracownicy również opiniują projekty aktów prawnych.

■  Centrum organizuje seminaria naukowe w zakresie podatków, zapraszając gości zagranicznych i przedstawicieli polskiego MF. Co dają tego typu spotkania i czy MF wyciąga z nich jakieś wnioski?

- W naszych seminariach biorą udział przedstawiciele środowiska naukowego zajmującego się podatkami. Goszczą także ekonomiści zainteresowani tą tematyką. Uczestniczą w seminariach ponadto sędziowie NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych, reprezentanci administracji podatkowej (MF, izb skarbowych i urzędów skarbowych), doradcy podatkowi, a także - co szczególnie cieszy - studenci. W seminariach uczestniczą także goście zagraniczni.

Nasze seminaria mają charakter naukowy, ale bez wątpienia są także przydatne dla praktyków. Ich istotnym walorem jest to, że przyciągają one przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych podatkami. Naukowej refleksji towarzyszy wymiana poglądów i ocen formułowanych z różnych punktów widzenia, a także doświadczeń. Stosunkowo często uczestniczą w seminariach pracownicy Ministerstwa Finansów.

■  Jakie macie państwo plany na przyszłość?

- W przyszłości planujemy kontynuację działalności we wszystkich sferach. Nasze priorytety to: rozwój badań naukowych, poszerzanie zbiorów naszej biblioteki, która jest największą w Polsce i znaną w tej części Europy biblioteką podatkową, upowszechnianie wiedzy o podatkach i integracja środowisk zajmujących się podatkami. Z nowych działań, które wkrótce podejmiemy, warto wymienić konkurs na prace doktorskie z zakresu prawa podatkowego, którego - jak się wydaje - w Polsce brakuje.

Dziesiątą rocznicę powstania Centrum chcemy uczcić kilkoma przedsięwzięciami, z których najważniejsze to: dwie konferencje - krajowa (w grudniu 2007 r.) i międzynarodowa (w maju 2008 r.).

Rozmawiała Ewa Matyszewska