•  ODSETKI PODATKOWE W GÓRĘ. Od dziś stopa lombardowa wynosi 6,5 proc., co oznacza, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych będzie wynosić 13 proc. zamiast dotychczasowych 12,5 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podwyższyła na wczorajszym posiedzeniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Skutkiem decyzji RPP jest podwyżka stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Zgodnie z Ordynacją podatkową wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.
  •  ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA CELNE. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące elektronicznych zgłoszeń celnych. Zmiana rozporządzenia ministra finansów (Dz.U. nr 210, poz. 1529) spełnia wymogi UE w zakresie informatyzacji procedur celnych. Komunikaty elektroniczne, które w przyszłości mają obsługiwać wszystkie zgłoszenia celne, obecnie obsługują tylko procedurę wywozową w ramach Systemu Kontroli Eksportu (ECS).
  •  EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH. 10, 13 i 17 grudnia odbędą się egzaminy pisemne dla kandydatów na doradców podatkowych - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.
    Więcej www.mf.gov.pl
  •  PROJEKTY BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH. Ministerstwo Finansów zwróciło się do regionalnych izb obrachunkowych o zebranie informacji dotyczących projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok. Chodzi o informacje o planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach itp. Przesłanie danych z projektów uchwał budżetowych na 2008 roku zapewnia jednostkom informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTI@.
    Więcej www.warszawa.rio.gov.pl
  •  WSPÓŁPRACA URZĘDU Z NOTARIUSZAMI. W związku z rozszerzeniem od 1 stycznia 2007 r. katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu nawiązał współpracę z kancelariami notarialnymi działającymi na terenie Opola, Niemodlina i Kluczborka.
    Więcej www.izba-skarbowa.opole.pl