Najważniejsze zwolnienie z podatku od spadku dotyczy tzw. zerowej grupy podatkowej, która obejmuje najbliższą rodzinę spadkodawcy. Na podstawie art. 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768) zwalnia się całkowicie (czyli bez względu na to, co i o jakiej wartości nabyto) od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Termin zgłoszenia

Na złożenie oświadczenia jest sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli z reguły albo od uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku, albo od daty zarejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Notariusz nie wyręczy nas w złożeniu takiego oświadczenia. Samo oświadczenie składa się obecnie na formularzu SD-Z2.

Osoby, które nie należą do zerowej grupy podatkowej, mają jeszcze inną możliwość uniknięcia podatku, jednak tylko w przypadku dziedziczenia mieszkania. Od tego, co się w nim znajduje dodatkowo (np. meble, sprzęt AGD i elektroniczny), trzeba już będzie zapłacić podatek.