W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej definicję budownictwa społecznego. Projekt umożliwia stosowanie preferencyjnej 7-proc. stawki VAT do dostaw domów i mieszkań oraz usług związanych z budownictwem mieszkaniowym (m.in. remonty) po zakończeniu okresu przejściowego, który upływa 31 grudnia 2007 r. Z preferencji będzie korzystała dostawa mieszkań o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 mkw. i domów do 300 mkw. Nowelizacja nie zawiera ograniczeń w stosowaniu niższej stawki odnośnie do dostawy garaży przynależnych do budynku mieszkalnego ani takich pomieszczeń, jak sauna czy basen.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami po 1 stycznia 2008 r. 7-proc. VAT obejmie wszystkie remonty mieszkań, niezależnie od wartości materiałów budowlanych wykorzystanych w ramach usługi. Oznacza to, że podatnicy będą mogli pozwolić sobie na kosztowne wykończenia mieszkań i domów oraz skorzystają z preferencji także np. wymieniając okna. Możliwości takich nie dawała rządowa propozycja, która w przypadku remontów w domach i mieszkaniach nieobjętych definicją ograniczała zastosowanie niższej stawki tylko w odniesieniu do robót, w których wartość materiałów budowlanych nie przekraczała 50 proc. usługi.

Projekt wprowadza również bardzo istotną zmianę dla wszystkich remontujących i budujących domy systemem gospodarczym. Ustawa zakłada bezterminowe przedłużenie stosowania ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich ponoszących wydatki w związku z inwestycją mieszkaniową. Definicja budownictwa społecznego nie mogła objąć inwestycji realizowanych systemem gospodarczym, ponieważ przepisy regulujące stosowanie 7-proc. VAT na budownictwo społeczne nie odnoszą się do dostawy materiałów budowlanych. Projekt ustanowił limity kwoty zwrotu na okresy pięcioletnie, jednak ich wysokość i sposób ustalania został utrzymany na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, projekt ustawy wprowadzającej szeroką definicję budownictwa społecznego i przedłużający bezterminowo zwrot VAT na materiały budowlane jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl