Dla zeznań podatkowych składanych do 30 kwietnia termin przelania pieniędzy z 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego to lipiec i sierpień – poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na list otwarty w ramach inicjatywy: Lepszy 1 proc.

W liście zarzucano, że urzędy skarbowe wstrzymują przekazywanie środków z 1 proc. podatku na konta organizacji pożytku publicznego, co jest przyczyną ich problemów finansowych. Z inicjatywy organizacji pozarządowych powstał list otwarty do ministra finansów z prośbą o interwencję w tej sprawie. Zdaniem organizacji ustawowy termin przekazania pieniędzy organizacjom mija z końcem lipca. Jak wyjaśnił wiceminister Maciej Grabowski, czas do przelania pieniędzy mija z końcem sierpnia. Przesunięcie o miesiąc wynika z uwzględnienia przekazania 1 proc. także z korekt zeznań. Dlatego urzędy skarbowe czekały na korekty zeznań do końca czerwca, by od 1 lipca zacząć przelewać pieniądze w terminie dwóch miesięcy.