■  USTAWA O DORADZTWIE PODATKOWYM W SENACIE. Dziś Senat zajmie się nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym. Nowelizację w ubiegłą sobotę uchwalił Sejm. W związku z tym przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zbigniew Maciej Szymik wystosował do doradców podatkowych list.

Więcej www.kidp.pl

■  WYDATKI STRUKTURALNE. Minister finansów określił szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych. Rozporządzenie identyfikujące wydatki strukturalne ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych dziś wchodzi w życie. Szczegółową klasyfikację tych wydatków stosuje się do wydatków poniesionych od 1 stycznia 2007 r., bez tych, przeznaczonych na programy i projekty w ramach Narodowego Planu Rozwoju, które do czasu ich zakończenia klasyfikuje się zgodnie z przepisami poprzedniego rozporządzenia ministra finansów.

■  ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne i noclegowe, którzy zainwestują w Przemyślu minimum 100 tys. zł i stworzą nowe miejsca pracy, mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet na trzy lata. Uchwałę pozwalającą na taką ulgę przyjęła rada miasta. Jak poinformowała PAP, o ulgi w podatku od nieruchomości mogą się też starać świadczący usługi krawieckie, stolarskie, zegarmistrzowskie, kowalstwa artystycznego, ludwisarstwa, artyści i rękodzielnicy, właściciele zakładów rzemiosła ludowego i artystycznego.

■  RAPORT DOTYCZĄCY ZASAD ETYKI. Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Księgowych - ACCA, działające w Wielkiej Brytanii, opracowało raport dotyczący przestrzegania przez firmy zasad etyki. Powstał on na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w Europie, USA i północnej Azji, która objęła dyrektorów finansowych. Z raportu wynika, że firmy, które przestrzegają zasad etyki, łatwiej odnoszą sukcesy finansowe.

Więcej www.skwp.pl

■  LINIOWY PODATEK W BUŁGARII. Bułgarski parlament głosami rządzącej koalicji przyjął w piątek 23 listopada ustawę o wprowadzeniu od stycznia 2008 r. liniowego podatku dochodowego w wysokości 10-proc. Bułgaria stała się krajem o najniższym podatku dochodowym w Unii Europejskiej. Od dwóch lat obowiązuje tam podobnej wysokości podatek od zysków.

Więcej www.pap.pl