INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wyjaśnił, czy osoba fizyczna odsprzedająca działki przeznaczone pod zabudowę, które powstały przez podział jednego gruntu, pochodzącego z jej majątku osobistego, zakupionego nie w celu dalszej odsprzedaży, zobowiązana jest do odprowadzania VAT. Warunkiem opodatkowania danej czynności VAT jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze, dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, po drugie, czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT.

W związku z tym sprzedaż działek dokonywana przez podatnika nie będzie stanowiła działalności gospodarczej, lecz związana jest z przysługującym jej prawem do rozporządzania własnym majątkiem i dlatego nie podlega opodatkowaniu VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2009 r. (nr ILPP1/443-50/07/09-S/GZ)