ZMIANA PRAWA

Osoby odkładające pieniądze na dodatkową emeryturę mają mieć z tego tytułu prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania nowej ulgi podatkowej. Wprowadzenie podatkowej preferencji zakłada obywatelski projekt nowelizacji ustawy o PIT. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

Nowelizacja umożliwia odliczanie od dochodu wpłat dokonanych przez podatnika w danym roku podatkowym bezpośrednio na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne. Wysokość odliczenia wyniosłaby maksymalnie 12 tys. zł rocznie. Kwota ta podlegałaby corocznej waloryzacji. Zgodnie z projektem preferencją byłyby objęte wpłaty w instytucjach finansowych nadzorowanych lub notyfikowanych Komisji Nadzoru Finansowego dokonane od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku podatkowego.

Podatnik musiałby dokumentować wydatki na przyszłą emeryturę dowodem wpłaty na rachunek bankowy instytucji finansowej określającym jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość wpłaty, nazwę instytucji finansowej, a także cel wpłaty w postaci zabezpieczenia emerytalnego. Projekt wyłącza możliwość korzystania z nowej ulgi przez podatników posiadających indywidualne konto emerytalne.

Wprowadzenie nowej ulgi stoi jednak pod znakiem zapytania. W pierwszym czytaniu został złożony wniosek o odrzucenie projektu. Głosowanie ma odbyć się na trwającym posiedzeniu Sejmu.