NOWE PRAWO Znane są już nowe wzory formularzy, na których podatnicy złożą roczne rozliczenia podatku dochodowego.

Opublikowano rozporządzenia ministra finansów określające wzory formularzy, z których będą korzystały osoby rozliczające PIT (Dz.U. nr 148, poz. 1044 i 1045). I tak np. będą obowiązywać nowe zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-36L. W rozporządzeniach ministra finansów zamieszczono też wzory załączników do wspomnianych formularzy. Chodzi tu głównie o nowe druki informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT-O), informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym czy informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym.

Nowe wzory formularzy będą obowiązywały podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zeznania złożą na nowym druku PIT-28, formularzu właściwym dla zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowe wzory obowiązują też w zakresie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej zarówno od karty podatkowej (PIT-16A), jak i od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych (PIT-19A). Nowe wzory zaczną obowiązywać od 29 sierpnia.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl