INTERPRETACJA

Minister finansów wskazał w indywidualnej interpretacji podatkowej na skutki podatkowe sprzedaży strychu, przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Na zasoby mieszkaniowe składają się nie tylko lokale mieszkalne, ale także znajdujące się w budynku mieszkalnym tego rodzaju pomieszczenia, jak piwnice, sutereny, strychy. Źródłem powstania dochodu ze sprzedaży strychu, celem zaadaptowania na lokal mieszkalny, są zatem posiadane przez wspólnotę mieszkaniową zasoby mieszkaniowe. Zaadaptowany strych na lokal mieszkalny nadal stanowi część zasobów mieszkaniowych.

Zatem dochód uzyskany z tytułu sprzedaży strychu, celem zaadaptowania go na lokal mieszkalny, jest dochodem uzyskanym z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięty dochód z tego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (np. na remont dachu budynku mieszkalnego), podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 5 czerwca 2009 r. (nr DD6/8213/207/MNX/08/PK-467)