BEATA STEFAŃSKA

doradca podatkowy z Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu

Nie

Fakturę korygującą wystawia się w określonych przypadkach. W tym przypadku taka konieczność nie występowała.

W sytuacji gdy sprzedawca, będący podatnikiem VAT, przed wydaniem towaru otrzymał zaliczkę na towary, które mają być dostarczone w przyszłości, jest obowiązany wystawić fakturę w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania należności. Faktura ta powinna opiewać na otrzymaną kwotę pieniędzy. Podmiot otrzymujący fakturę ma prawo rozliczyć podatek naliczony zgodnie z datą otrzymania.

Jeżeli wspomniana faktura na zaliczkę nie obejmuje całej kwoty należności za towar, to sprzedawca po wydaniu towaru wystawia kolejną fakturę, z tym że sumę wartości towarów pomniejsza o wartość otrzymanych już wcześniej należności. Także kwotę podatku pomniejsza się o wartość podatku wykazanego w fakturze wystawionej wcześniej na kwotę zaliczki. Wymogiem formalnym drugiej faktury jest wskazanie numeru faktury wystawionej na zaliczkę. Jeżeli faktura zaliczkowa obejmowała całą cenę brutto towaru, to sprzedawca nie wystawia już ostatecznej faktury.

Wskazać należy, że fakturę korygującą wystawia się m.in. w sytuacjach, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, dokonano zwrotu zaliczek nabywcy, podwyższono cenę po wystawieniu faktury. Oznacza to, że kontrahent podatnika (sprzedawca towarów) nie zachował się właściwie, wystawiając fakturę korygującą do faktury dokumentującej zaliczkę.

Kwestie ujęcia w rejestrze zakupów może w pewnym sensie determinować czas. Jeżeli zdarzenie działo się na przestrzeni jednego miesiąca, to podatnik może uwzględnić w rejestrze zakupów wyłącznie fakturę VAT za towar. Jeżeli w rozliczeniu za wcześniejszy okres uwzględnił już fakturę za wpłaconą zaliczkę, to wówczas powinien uwzględnić w dacie otrzymania również fakturę korygującą, a także fakturę VAT za towar, która wskutek działania sprzedawcy pozostanie jedyną, która dokumentuje sprzedaż towaru. Podatnika nie obciążą żadne konsekwencje wynikające z nieroztropności kontrahenta - miał bowiem prawo do rozliczenia faktury na zaliczkę, a skoro jego kontrahent uprawniony do wystawiania faktur VAT postanowił ją skorygować i w jej miejsce wprowadzić fakturę ostateczną, to wówczas on także ma obowiązek skorygować tę pierwotną fakturę.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Par. 14 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).

■  Par. 17 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).