PAWEŁ MAŁECKI

doktor, doradca podatkowy z Kancelarii Doradców i Audytorów z Poznania

Jeśli rzeczywiście akcyza zapłacona od samochodu sprowadzonego była wyższa niż ta, którą podatnik zapłaciłby od takiego samego auta w kraju, będzie można starać się o zwrot akcyzy. Zwroty będą dotyczyć zarówno nabyć wewnątrzwspólnotowych, jak i importu samochodów osobowych starszych niż dwa lata sprowadzonych do Polski po 1 maja 2004 r.

- Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. (C-313/2005) dotyczy niezgodności par. 7 rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego z prawem Wspólnoty Europejskiej w tym zakresie, w jakim pojazdy sprowadzane z krajów UE obłożone są wyższą akcyzą niż pojazdy nabywane w Polsce. Dotyczy to sytuacji, gdy pojazdy starsze niż dwa lata mają zwiększoną stawkę podatku akcyzowego (czyli nie dotyczy pojazdów młodszych niż dwa lata). Ponieważ par. 7 pkt 2 cytowanego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do 30 listopada 2006 r. dotyczył zarówno nabyć wewnątrzwspólnotowych, jak i importu, zatem, moim zdaniem, nałożenie wyższej niż krajowa stawki akcyzowej w imporcie samochodu również powoduje możliwość starania się o zwrot tej różnicy. Ważne jest jednak, by sprowadzany przed 1 grudnia 2006 r. samochód był starszy niż dwa lata. Tylko wtedy bowiem miały miejsce wyższe stawki akcyzy.

(EM)