■ NOWY MINISTER FINANSÓW POWOŁANY. W piątek prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński na wniosek prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska powołał Jana Vincenta Rostowskiego na urząd ministra finansów.
Więcej www.mf.gov.pl
■ ELEKTRONICZNE DEKLARACJE. Izba Skarbowa we Wrocławiu informuje, że od 1 stycznia 2008 r. będzie można przesyłać 39 rodzajów e-deklaracji podatkowych, w tym VAT-7. Podatnik, płatnik i inkasent będą mogli przesyłać e-deklaracje, jeśli uzyskają zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego i będą posiadał bezpieczny e-podpis z certyfikatem. Od 1 kwietnia będzie można przesyłać deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-40.
Więcej www.is.wroc.pl
■ PYTANIE DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Nsa skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd pyta, czy dopuszczalne jest naprawianie błędów legislacyjnych przez późniejszą zmianę ustawy. Ustawodawca przekroczył upoważnienie ustawowe i wydał rozporządzenie z jego przekroczeniem. Następnie zmianą z października 2002 r. rozszerzył upoważnienie ustawowe do wydania przepisów wykonawczych w sprawie podatku akcyzowego, tak żeby naprawić błąd. Tym samym dostosował treść upoważnienia do przepisów wykonawczych, nie zmieniając ich.
Sygn. akt IFSK792/07
■ SZKOLENIA dla BIEGŁYCH. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2008 roku. Będzie ono obejmować dwa bloki: rachunkowość (moduły I-IV) i rewizję finansową (moduły V-VIII). Każdy moduł musi obejmować 16 godzin zajęć dydaktycznych, w tym sprawdzian wiadomości.
Więcej www.kibr.org.pl
■ ZWOLNIENIA DLA DYWIDEND W PORTUGALII. Rząd Portugalii przedstawił projekt budżetu na 2008 rok. Przewiduje on m.in. nowe wymogi dla zwolnienia z podatku źródłowego dywidend wypłacanych przez portugalskie spółki zależne zagranicznym spółkom dominującym.
Więcej www.taxnews.pl
Jan Vincent Rostowski / DGP