Posłowie zajmą się 13 projektami nowelizacji ustaw podatkowych - wynika z porządku posiedzenia Sejmu, rozpoczynającego się 2 września.

Wśród projektów są rządowe propozycje zmian w ustawach o VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz 8 projektów nowelizacji ustawy o VAT opracowanych przez sejmową komisję "Przyjazne Państwo", a także zmiany w Ordynacji podatkowej i ustawach o podatkach dochodowych (CIT i PIT).

Najważniejsze zmiany przygotowane przez posłów dotyczą VAT

Zdaniem Hanny Filipczyk, menedżera w spółce doradztwa podatkowego Accreo Taxand, część z nich ma bardzo duże znaczenie dla przedsiębiorców. Chodzi na przykład o likwidację ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego w przypadku zakupów, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem eksperta obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie są niezgodne z dyrektywami unijnymi.

Filipczyk zwraca uwagę także na pomysł likwidacji tzw. 30-proc. sankcji w VAT

To dodatkowa kara nakładana przez fiskusa na firmę w przypadku np. zawyżenia podatku do zwrotu, czy zaniżenia VAT należnego. Co prawda Trybunał Konstytucyjny uznał wcześniej, że sankcja ta jest niezgodna z konstytucją, ale orzeczenie to dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Do oczekiwanych przez firmy zmian Filipczyk zaliczyła też planowane dostosowanie przepisów dotyczących refakturowania usług do unijnej dyrektywy. "Obecnie przedsiębiorcy, którzy na przykład przenoszą koszt usług telekomunikacyjnych na najemców, nie doliczając marży, nie wiedzą, jak rozliczać takie transakcje. Zgodnie z dyrektywą należy je traktować jak kupno i sprzedaż usług" - powiedziała menedżer z Accreo Taxand.

Jej zdaniem firmy liczą także na przewidziane przez posłów komisji "Przyjazne Państwo" doprecyzowanie regulacji dotyczących opodatkowania VAT sprzedaży części przedsiębiorstwa. Jako ważną zmianę Hanna Filipczyk wskazała ponadto wprowadzenie do Ordynacji podatkowej zasady, zgodnie z którą decyzja organu podatkowego nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozwiązania podobne do niektórych proponowanych przez posłów znalazły się także w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Chodzi na przykład o regulacje dotyczące tzw. prezentów o małej wartości, sprzedaży części przedsiębiorstwa, likwidacji obowiązku składania kaucji gwarancyjnej, czy zakazu odliczania VAT od wydatków, których nie można zaliczyć w koszty.

Tomasz Bełdyga, radca prawny z firmy doradczej KPMG zwraca uwagę, że rząd zamierza wprowadzić możliwość założenia tzw. magazynu konsygnacyjnego. Ułatwi to działalność zagranicznych firm. Te, które będą dostarczać towar z takiego magazynu do swojego polskiego odbiorcy, nie będą m.in. musiały rejestrować się w Polsce jako podatnicy VAT.

Ekspert chwali rządowy plan wprowadzenia możliwości zwrotu VAT naliczonego dla podatników, którzy nie mają jeszcze żadnej sprzedaży

To korzystne dla firm, które dużo inwestują, ale nie mają jeszcze sprzedaży. Dziś nie mogą odzyskać podatku bez podejmowania karkołomnych czynności podatkowych. Wygodne dla przedsiębiorców będzie też wprowadzenie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Obecnie z tej możliwości mogą korzystać tylko tzw. mali podatnicy.

Jako rozwiązanie niekorzystne dla firm Bełdyga wskazał planowane wprowadzenie do ustawy wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, w przypadku korekty VAT. Obecnie analogiczne przepisy znajdują się w rozporządzeniu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, a fiskus z tego powodu przegrał przed sądami administracyjnymi już kilkanaście spraw.

"Niestety, ministerstwo postanowiło dokonać zmiany w sposób najprostszy i jednocześnie najbardziej niekorzystny dla podatników" - powiedział ekspert z KPMG. Jego zdaniem wprowadzenie kontrowersyjnego przepisu do ustawy może wywołać spory o jego zgodność z regulacjami unijnymi.