Ministerstwo Finansów opracowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, który zakłada wprowadzanie nowych stanowisk dziekana i kapelana w służbie celnej i MF. Co ważne, prowadzenie działalności duszpasterskiej przewidziane jest także w Krajowej Administracji Skarbowej, która ma powstać od 1 stycznia 2008 r. Przeciwni działalności duszpasterskiej są celnicy.

- Wnosimy o wycofanie projektów z uzgodnień międzyresortowych i odstąpienia od wprowadzenia nowych stanowisk w służbie celnej - czytamy w liście związków zawodowych służby celnej do MF.

- Projektu można by nie komentować, bo zgodnie z jego uzasadnieniem wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki ani na funkcjonowanie przedsiębiorstw - wyjaśniła Joanna Kanicka, partner w Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe. Dodała, że bardziej istotne znaczenie, z perspektywy funkcjonowania służby celnej, ma to, jak od 2008 roku służba ta w ramach planowanej reformy Krajowej Administracji Skarbowej ma wyglądać.

- To, co ważne dla ducha, może przekładać się na lepsze pełnienie służby. Jednak kwestią zasadniczą jest, jak ta służba ma być pełniona i czy osoby tę służbę pełniące znają już ostateczną koncepcję, formę i konsekwencje reformy KAS - argumentowała Joanna Kanicka.

Również Arkadiusz Michaliszyn, prawnik, partner w CMS Cameron McKenna, uważa, że działania o charakterze duchowym nabierają dla władz skarbowych wymiaru materialnego.

- Prasa opisywała przypadek zakwestionowania u pewnego przedsiębiorcy prawa do odliczenia darowizny na rzecz kościoła. Powód? Zdaniem kontrolujących darowizna ma charakter nieodpłatny. U przedsiębiorcy znaleziono list od obdarowanej parafii, w której proboszcz wyraził wdzięczność za otrzymaną gotówkę oraz obiecał modlić się za pomyślność firmy darczyńcy. Świadczenie w postaci modlitwy wykluczyło możliwość klasyfikacji działania przedsiębiorcy jako nieodpłatną z natury rzeczy darowiznę - przypomniał Arkadiusz Michaliszyn.

Dodał, że przy takim podejściu, obecność osób duchownych w szeregach strażników fiskalnych nie powinna dziwić.

Ewa Matyszewska

ewa.matyszewska@infor.pl