Na dzień poprzedzający postawienie w stan likwidacji spółka musi utworzyć rezerwy na koszty postępowania upadłościowego. Powinna być ona zaksięgowana w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny.

Jak twierdzi Judyta Wojtysiak-Kotlarska, menedżer Audyt Deloitte, przy tworzeniu takiej rezerwy należy uwzględnić wszelkie koszty, które spółki przewidują ponieść w związku z likwidacją. Koszty, które należy w tym celu rozpoznać, można podzielić na: koszty osobowe, koszty i kary związane z zerwaniem kontraktów, koszty archiwizacji i wywozu dokumentacji spółki, koszty prawne i administracyjne.

Istotnym elementem szacowania rezerw będą przykładowo koszty związane z koniecznością rozwiązania umów o pracę i wypłaty odpraw czy kary związane z zerwaniem kontraktów.

- Jednym z najczęściej występujących kosztów zerwania kontraktu są kary związane z przedterminową rezygnacją z najmu lokalu - twierdzi nasza rozmówczyni.

Nie można również zapomnieć o wydatkach związanych z ogłoszeniami prasowymi o otwarciu likwidacji, a także ogłoszeniami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wszelkich kosztach ponoszonych w związku z postępowaniem likwidacyjnym przed sądem, m.in. opłaty sądowe oraz koszty sądowego ustanowienia likwidatorów i koszty obsługi prawnej.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl