JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatniczka w 2006 roku podjęła prace związane z remontem budynku gospodarczego na potrzeby zamieszkiwania w okresie wiosenno-letnim celem odbywania intensywnej rehabilitacji w warunkach domowych. Podatniczka jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Poniosła wydatki związane z likwidacją progów w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku, przygotowaniem podłogi do założenia wykładziny antypoślizgowej, wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych (WC oraz kabiny przeznaczonej pod brodzik), adaptacją poddasza z montażem barierki zabezpieczającej. Czy poniesione na ten remont wydatki mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m. in. wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegających odliczeniu od dochodu. Katalog tych wydatków jest katalogiem zamkniętym, wobec czego nie może być traktowany rozszerzająco. Przepisy podatkowe zezwalają na odliczenie od dochodu wydatków na: adaptację mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Za wydatki takie można uznać wydatki poniesione na np. likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, poszerzenie drzwi, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidacje wanny i założenie brodzika ze specjalnym siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, założenie wiszącego sedesu oraz umywalki bez nogi umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem, także montaż wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi, montaż drzwi przesuwnych itd. W obu wymienionych przypadkach odliczeniem objęte są wydatki dotyczące mieszkań oraz budynków mieszkalnych.

W konsekwencji wydatki poniesione na remont i adaptację budynku gospodarczego na potrzeby zamieszkiwania w okresie wiosenno-letnim celem odbywania intensywnej rehabilitacji nie stanowią wydatków poniesionych na adaptację i wyposażenie budynku mieszkalnego stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2009 r. (nr IPPB4/415-183/09-4/ JK2)