Określanie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do liczby regulacji, które są przedmiotem wydawanych interpretacji podatkowych.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3387) wypowiedziało się w sprawie określania liczby stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych opisywanych we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych. Pojęcia te mają istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości opłaty za wyjaśnienie przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 14f par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłatę, która obecnie wynosi 75 zł, pobiera się od każdego z nich. Od 20 września interpretacje jednak tanieją. Za wyjaśnienie przepisów podatnicy będą płacić 40 zł. Obniżkę opłaty wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw z 10 lipca 2008 r. (Dz.U. nr 141, poz. 888 z późn. zm.). Bez zmian pozostał jednak przepis o konieczności wniesienia wielokrotności kwoty opłaty w przypadku kilku stanów faktycznych bądź zdarzeń przyszłych. W przekazanej MF interpelacji poselskiej postulowano wprowadzenie stałej opłaty za wydanie interpretacji podatkowej, niezależnie od liczby problemów przedstawionych do rozstrzygnięcia.
Resort wyjaśnił, że określanie stanów faktycznych powinno być odnoszone do liczby regulacji, które są przedmiotem wydawanych interpretacji. Z uwagi na to, że pytań dotyczących prawa podatkowego przedstawianych w pojedynczych wnioskach może być bardzo dużo i często dotyczą one przepisów różnych aktów podatkowych, zasadne jest rozpatrywanie ich jako oddzielnych wniosków o interpretacje, a co za tym idzie, pobieranie wielokrotności opłaty.
W ocenie resortu, ze względu na krótki okres obowiązywania nowych przepisów w zakresie interpretacji indywidualnych, rozważanie wprowadzenia stałej opłaty za wydanie interpretacji wydaje się przedwczesne. MF przypomniało również, że prowadzone są prace legislacyjne nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zawiera m.in. przepis dotyczący zwrotu nienależnie pobranej opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.
40 zł wyniesie od 20 września 2008 r. podstawowa opłata za wydanie interpretacji podatkowej