Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.), która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r., doprecyzowała przepisy w zakresie opodatkowania czynności podwyższania kapitału zakładowego spółek.

Jak wyjaśnia Mariusz Unisk, dyrektor do spraw doradztwa podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, obecnie przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przewidują wprost, że za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce kapitałowej podwyższenie kapitału zakładowego zarówno z wkładów pieniężnych i niepieniężnych – wnoszonych przez wspólników obecnych i nowych – jak i ze środków własnych spółki.

Do końca 2008 roku przepisy stanowiły, że przy spółce kapitałowej zmianą umowy spółki było wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego. W praktyce interpretacja tego przepisu była źródłem licznych sporów podatników z fiskusem. Mariusz Unisk tłumaczy, że istniały wątpliwości, czy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z jej środków własnych – tzw. kapitalizacja rezerw, mieści się w zakresie pojęcia: podwyższenie wniesionego do spółki wkładu.

Ważne!

Spółkami osobowymi są spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe lub komandytowo-akcyjne. Natomiast do spółek kapitałowych zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne lub europejskie

– W mojej opinii nie, bo nie wynikało to z literalnego brzmienia przepisu, ale trzeba zwrócić uwagę, że większość organów podatkowych skłonna była żądać PCC od takiej kapitalizacji rezerw. Od 1 stycznia 2009 r. sytuacja została uregulowana wprost i obowiązek zapłaty PCC w tym zakresie pozostaje poza wątpliwością – stwierdza doradca podatkowy.

W przypadku spółek osobowych za zmianę umowy spółki uważa się wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego.

Podatek od umowy spółki wynosi 0,5 proc. i płacony jest od podstawy opodatkowania, którą jest wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Przy podwyższaniu kapitału zakładowego ze środków własnych, oprócz obowiązku zapłaty PCC, który ciąży na spółce, powstają również obowiązki dla wspólników spółki w zakresie podatków dochodowych.