Ministerstwo Finansów zaproponowało zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Odpowiedni projekt trafił już na strony resortu. Wśród licznych nowych przepisów znalazły się także i takie, które poszerzają krąg tzw. instytucji obowiązanych, czyli podlegających przepisom ustawy. Zmienione przepisy obejmą m.in. wszystkie podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.