Jak powiedziała PAP rzeczniczka SKwP Małgorzata Szczepańska, przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przewiduje dodatkowe obowiązki firm i osób zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

"Będą one miały więcej obowiązków związanych z prowadzeniem rejestracji transakcji, czy przechowywaniem dokumentacji. Być może będą musiały zwiększyć zatrudnienie" - powiedziała PAP Szczepańska.

Dodała, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie i niewykluczone, że zostanie zmieniony podczas prac nad nim np. w Sejmie.

Planowana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych.

Zgodnie z nią wszystkie instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi kredytowe czy księgowe powinny rejestrować transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. euro i informować o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) - proponuje Ministerstwo Finansów.

Według aktualnego prawa obowiązek informowania GIIF o transakcjach powyżej 15 tys. euro ciążą głównie na bankach. Nie mają ich np. firmy księgowe czy instytucje kredytowe.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.