Zgodnie z rządową propozycją nowelizacji ustawy o VAT, za dostawę towarów zostanie uznane ustanowienie i zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie praw spółdzielczych. Zmiana polega na dodaniu w art. 7 ust. 1 nowych punktów 6-7 rozszerzających zakres definicji dostawy towarów.

- Rządowa propozycja w sposób jednoznaczny potwierdza włączenie do katalogu transakcji uznawanych za dostawę towarów ustanowienie lub zbycie wieczystego użytkowania gruntu oraz zbycie praw spółdzielczych - mówi Agnieszka Szewczyk z KPMG. Zdaniem naszej rozmówczyni, zmiana ta pozwoli wyeliminować ostatecznie istniejące na gruncie dotychczasowych regulacji wątpliwości dotyczące klasyfikacji charakteru transakcji polegających na ustanowieniu lub zbyciu użytkowania wieczystego gruntu lub zbyciu praw spółdzielczych, a co za tym idzie, również ustalenia konsekwencji w VAT związanych z realizacją tych świadczeń.

- Należy zauważyć, że w przypadku zbycia praw spółdzielczych nie było w zasadzie wątpliwości co do tego, że stanowi ono dostawę towarów. Jeśli jednak chodzi o użytkowanie wieczyste, to mimo uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 8 stycznia 2007 r., w której sąd opowiedział się za uznaniem oddania gruntu w użytkowanie wieczyste za dostawę towarów już przy dotychczasowej treści ustawy, nadal pojawiają się interpretacje opowiadające się za uznaniem tych czynności za świadczenie usług - mówi Agnieszka Szewczyk. Zdaniem naszej rozmówczyni, zaproponowana w rządowym projekcie nowelizacja przepisów o VAT ostatecznie rozstrzygnie wątpliwości związane z klasyfikacją charakteru powyższych świadczeń.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PRZEWIDZIANE W NOWELIZACJI:

  •  wprowadzenie instytucji składu konsygnacyjnego
  •  zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności
  •  likwidacja 30-proc. sankcji
  •  wprowadzenie ryczałtu VAT
  •  możliwość rozliczania w deklaracji VAT z tytułu importu
  •  ujednolicenie momentu powstawania obowiązku podatkowego
  •  skrócenie do 50 dni terminu zwrotu różnicy podatku
  •  wprowadzenie deklaracji kwartalnych jako reguły

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl