ANALIZA

Najpopularniejszym sposobem zarabiania na kliknięciach w reklamy zamieszczone na stronach internetowych jest uczestnictwo w programie Google AdSense. Odkąd Google włączył do programu partnerskiego (PPC - Paid Per Click) obsługę stron polskojęzycznych, zarabianie na linkach stworzyło potencjalną możliwość opodatkowania tego typu działalności.

Uczestnik programu za jedno kliknięcie otrzymuje przeważnie kilka groszy, ale najczęściej odwiedzane serwisy potrafią w ciągu jednego miesiąca generować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych dochodu. Google, po przekroczeniu kwoty 100 dolarów w miesiącu, zgromadzone środki z tytułu reklam kontekstowych wypłaca uczestnikowi w ciągu 30 dni w formie czeku lub przelewu.

Umowa najmu

Klasyfikacja tego typu działalności i związany z tym sposób opodatkowania wielokrotnie były przedmiotem indywidualnych zapytań podatników. Odpowiedzi naczelników urzędów skarbowych nie kwalifikowały jej jednak jednoznaczne. W praktyce jest więc tak, że przychód z tej samej działalności dla różnych podatników może być opodatkowany w różny sposób.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim (postanowienie nr 1412/PD/415-38/06) zaliczył uczestnictwo w programie AdSense do umowy mającej charakter zbliżony do umowy najmu. Organ uznał, że za wynajęcie powierzchni reklamowej na prywatnej stronie internetowej podatnik otrzymuje w zamian określoną w umowie opłatę (czynsz).

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnikom uzyskującym przychody ze źródła najem-dzierżawa przysługuje możliwość wyboru formy opodatkowania, tj. zasad ogólnych lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Takiej interpretacji nie zaakceptował jednak naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach. Powołując się na przepisy kodeksu cywilnego (postanowienie nr PD1A/415-39/06), nie uznał części strony internetowej za rzecz materialną. Naczelnik stwierdził jednocześnie, że uczestnika AdSense z firmą Google nie wiąże przecież pisemna umowa najmu, a zatem nie istnieje przychód w formie czynszu.

Działalność gospodarcza

Zdarza się, że zarabianie na klikaniu fiskus traktuje jako przesłankę prowadzenia działalności gospodarczej. Taką interpretację przyjął naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie (postanowienie nr US/3-PDP/4150-5/06). Uznał, że przychody te należy rozliczać jako osiągane przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i opodatkowaną według zasad określonych przepisami dla źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza.

Inne przychody

Pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej przy Ministerstwie Finansów klikanie w reklamy kontekstowe AdSense kwalifikują jako przychód z innego źródła i z racji tego sugerują, aby były rozliczane jednorazowo w zeznaniu rocznym.

Google jako podmiot zagraniczny nie odprowadza zaliczek na podatek. Gdyby umieszczanie linków sponsorowanych wiązało się z podpisaniem umowy zlecenia czy umowy o dzieło, wtedy ten obowiązek spoczywałby na podatniku. Jako koszty uzyskania przychodu można uznać opłaty za usługi hostingowe i związane z użytkowaniem domeny.

Przedsiębiorcy bez VAT

Przedsiębiorcy przychody z klikania w reklamy Google traktują jako przychód z tytułu usług reklamowych. Z racji tego, że nie jest to sprzedaż krajowa ani też sprzedaż wewnątrzwspólnotowa przychody te są zwolnione z VAT (Google Inc. - odbiorca usługi reklamowej ma siedzibę poza terenem Polski i UE). Fakturę VAT należy wystawić w dol. z datą otrzymania informacji o prawie do wypłaty (w momencie uzyskania salda powyżej 100 dol. na koncie uczestnika pojawia się informacja płatność w toku).

Ważne!

Przychody z reklam Google przedsiębiorców są zwolnione z VAT. Stanowią usługi reklamowe, których odbiorcą jest podmiot mający siedzibę poza terenem Unii

PrzemysŁaw Molik

przemyslaw.molik@infor.pl