Kontroli skarbowej będą podlegać podmioty z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Dziś kontroli skarbowej podlegają jednostki wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa w celu realizacji zadań publicznych oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa.

Jak podkreśla MF, zmiany w tym zakresie mają na celu usunięcie istniejących wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości przeprowadzania postępowań kontrolnych w podmiotach o kapitale mieszanym, tj. podmiotach z uczestnictwem kapitałowym mienia państwowego i prywatnego. Po zmianach kontrole takie stałyby się możliwe bez względu na wielkość udziału mienia państwowego.

Zdaniem resortu finansów brak projektowanej nowelizacji mógłby w praktyce doprowadzić do sytuacji, w której podmioty przestają podlegać kontroli, jeżeli w danym podmiocie nastąpi zaangażowanie udziału kapitału prywatnego w jakiejkolwiek wysokości. Proponowana zmiana ma pozwolić na badanie celowości i zgodności z prawem wykorzystywania przez kontrolowany podmiot mienia państwowego.