Podatnik, który jeszcze dziś, 18 sierpnia, złoży w urzędzie celnym wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy w okresie od 1 maja 2004 do końca listopada 2006 r., otrzyma nadpłatę z wyższymi odsetkami. Jeśli bowiem podatnik złoży wniosek do 18 sierpnia 2008 r., odsetki będą przysługiwały od dnia wpłaty podatku akcyzowego i powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu przez organy celne.

Podatnik, który złoży wniosek po 18 sierpnia 2008 r., otrzyma oprocentowanie, które będzie przysługiwało od dnia powstania nadpłaty (zapłaty podatku) do 18 sierpnia. Skąd ta zasada? Wynika to z ustawy z 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (Dz.U. nr 118, poz. 745), która weszła w życie 19 lipca 2008 r.

Przewiduje ona, że podatnikom, którzy złożyli lub złożą wnioski o zwrot nadpłaty w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 dnia po wejściu w życie ustawy o zwrocie akcyzy, będzie przysługiwało oprocentowanie zwracanej kwoty od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Termin 30 dni kończy się właśnie 18 sierpnia. Natomiast podatnicy, którzy złożą wniosek o zwrot po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli po 18 sierpnia - otrzymają odsetki od nadpłaconej kwoty liczone od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia po wejściu w życie ustawy.

Osoby, które nie otrzymały odsetek od nadpłaconej kwoty lub otrzymały odsetki w kwocie niższej niż wynika to z przepisów ustawy o zwrocie akcyzy, mogą ubiegać się o zwrot odsetek, jeżeli złożą wniosek o wznowienie postępowania.