JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą - komis maszyn rolniczych - jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza ten podatek na podstawie szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych - opodatkowania marży. Zainteresowany ponosi, w związku z prowadzoną działalnością, różne wydatki (np. opłata rachunku telefonu firmy itp.). Czy od tych wydatków podatnik może odliczać VAT naliczony?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu, gdzie podstawą opodatkowania jest marża. Przepis ten stanowi, że zakaz dokonywania odliczeń dotyczy konkretnych, wymienionych w tym zakresie przedmiotów będących przedmiotem obrotu. Oznacza to, że podatnik, stosując zasadę opodatkowania według szczególnej procedury opodatkowania marży, ma prawo do odliczenia, na zasadach ogólnych, podatku naliczonego związanego z kosztami prowadzonej działalności, jeżeli wydatki na ich nabycie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Przedsiębiorca ma więc prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur kosztowych, jeżeli dotyczą one wydatków wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Zakupy kosztowe (ogólne) ponoszone przez podatnika wykorzystywane do prowadzonej działalności stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tymi zakupami w zakresie, w jakim wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2008 r. (nr IPPP2-443-724/08-5/AZ).