Biogaz wykorzystywany do agregatów prądotwórczych podlega akcyzie. Po decyzji Komisji Europejskiej – której jeszcze nie ma – stawka akcyzy na biogaz wyniesie 0 zł. MF do czasu wydania unijnej decyzji sugeruje opodatkowywać biogaz tak jak gaz ziemny.
ANALIZA
Przepisy nowej ustawy akcyzowej traktują biogaz przeznaczony do napędu silników spalinowych (w tym agregatów) jako paliwo silnikowe będące wyrobem energetycznym. Jednocześnie ustawa przewiduje zerową stawkę akcyzy dla biogazu. Tylko tu na podatników czeka pułapka. Otóż stawkę zerową stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z regułami wspólnego rynku. Takiej decyzji jeszcze nie ma, a przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie określają stawki, jaką należy stosować do czasu ogłoszenia tej decyzji.