Przedsiębiorcy próbują w różny sposób walczyć z konsekwencjami panującego kryzysu gospodarczego. Rozwiązań jest wiele. Zgodne z prawem, niezgodne lub zgodne, ale podszyte nie do końca jasnymi intencjami.
Przykładem tych ostatnich jest połączenie firm metodą nabycia. Umożliwia ona wykreowanie bardzo dobrego sprawozdania i przedstawienie korzystnych wyników finansowych. Taka twórcza księgowość jest zgodna z prawem, ale niestety nie mówi jednak prawdy. Manipuluje się danymi, aby poprawić swój wizerunek. Jednocześnie zafałszowuje się obraz całej jednostki. Podejmowanie tego typu działań budzi mój opór. Nie jest bowiem uczciwe. Odbiorcy sprawozdań powinni bacznie przyglądać się dokumentom. Uchronią się wtedy przed ryzykiem podjęcia niekorzystnych dla siebie decyzji.