SONDA

Podatnicy, którzy oddają honorowo krew, mogą pomniejszyć swój dochód, korzystając ze specjalnej ulgi podatkowej. Za oddaną krew można odliczyć od dochodu ok. 350 zł rocznie, a za osocze nawet 2,5 tys. zł. Niestety, o takiej możliwości wie zaledwie 34 proc. osób, które wzięły udział w internetowej sondzie Gazety Prawnej.

Ulga z limitem

Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy od 2007 roku mogą odliczyć od dochodu wartość przekazanej honorowo krwi. Ulga ta jest limitowana. W dodatku limit jest podwójny. Po pierwsze, odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Po drugie, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny. Odliczenia podatkowego z tytułu darowizny można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Kwota do odliczenia

Odliczenia od dochodu za oddaną krew dokonuje się w zeznaniu rocznym. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Dorosły człowiek posiada ok. 5-6 litrów krwi. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż co osiem tygodni. Kobiety nie częściej niż co 12 tygodni. W konsekwencji mężczyzna rocznie może oddać sześć razy krew, a kobieta cztery.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz.U. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.) osoba oddająca krew może odliczyć od dochodu 130 zł za litr oddanej krwi. Za litr oddanego osocza przysługuje odliczenie w wysokości 170 zł.

W konsekwencji mężczyźni za oddaną krew mogą w zeznaniu PIT odliczyć od dochodu 351 zł (możliwość sześciu donacji rocznie po 450 ml; 2,7 litra x 130 zł = 351 zł), a kobiety 234 zł (możliwość czterech donacji rocznie po 450 ml; 1,8 litra x 130 zł = 234 zł).

Dochód można pomniejszyć o większą kwotę, gdy zdecydujemy się oddać osocze. Co ważne, osocza w trakcie roku można oddać nawet 15 litrów (możliwość donacji co dwa tygodnie) i jest wyżej wyceniane niż krew - 170 zł za litr. W konsekwencji odliczenie z tytułu oddania 15 litrów osocza wyniosłoby nawet 2550 zł.

KWOTA I SPOSÓB ODLICZENIA

Ekwiwalent za krew

130 zł - za litr oddanej krwi

170 zł - za litr oddanego osocza

Potrzebna dokumentacja

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi posiadać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, że krew oddał i w jakiej ilości.