• Minął miesiąc wydawania interpretacji podatkowych przez ministra finansów
  • Podatnicy złożyli do czterech izb skarbowych 781 wniosków o interpretacje
  • Pytający korzystali ze wzoru ministerialnego wniosku, ale zapominali za niego zapłacić
Minął pierwszy miesiąc wydawania wiążących interpretacji podatkowych na nowych zasadach. Od 1 lipca 2007 r. odpowiedziami na pytania podatników zajmuje się minister finansów za pośrednictwem czterech izb skarbowych: katowickiej, bydgoskiej, poznańskiej i warszawskiej. Z informacji tych izb wynika, że nowa procedura nie sprawia problemów. W przypadku wątpliwości cztery izby konsultują się ze sobą i ministrem. Podatnicy korzystają ze wzoru wniosku o wydanie interpretacji, który opracował resort finansów, ale w większości przypadków zapominają uiścić 75-złotową opłatę za wniosek.
Organizacja pracy
Wydawaniem interpretacji podatkowych zajmują się ośrodki Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w: Bielsku-Białej, Lesznie, Płocku i Toruniu. Zapytaliśmy w izbach skarbowych, jak zorganizowana jest praca osób udzielających odpowiedzi.
Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśniła, że w biurze KIP w Bielsku-Białej pracują pracownicy ośrodka zamiejscowego izby skarbowej, na bazie którego powstało biuro wspólnie z innymi zainteresowanymi pracownikami aparatu skarbowego i celnego, którzy wzięli udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
- Sprawami związanymi z wydawaniem interpretacji dla podatników z terenu województw kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego od 1 lipca 2007 r. w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy zajmują się komórki organizacyjne biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu. Przygotowaniem interpretacji zajmują się doświadczeni pracownicy wyłonieni spośród pracowników organów skarbowych i celnych, w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego potwierdzona została ich wysoka wiedza merytoryczna - wyjaśnił Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Właściwość dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w zakresie wydawania interpretacji obejmuje województwa wielkopolskie, dolnośląskie i lubuskie. Z informacji Małgorzaty Spychały-Szuszczyńskiej z Izby Skarbowej w Poznaniu wynika, że w biurze KIP w Lesznie interpretacje wydawane są przez dwa wydziały: do spraw interpretacji w zakresie podatków pośrednich oraz do spraw podatków bezpośrednich.
- Trzon wydziałów stanowią pracownicy biura KIP w Lesznie oraz okolicznych urzędów skarbowych i Urzędu Celnego w Lesznie. Niektórzy z nich zajmowali się wydawaniem interpretacji w swojej dotychczasowej pracy - dodała Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
Również dwa wydziały powstały w biurze KIP w Płocku, gdzie wydawane są interpretacje według właściwości należącej do Izby Skarbowej w Warszawie i obejmuje swym zasięgiem m.in. województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie.
- W wydziałach interpretacji zatrudnieni zostali pracownicy Izby Skarbowej w Warszawie oraz urzędów skarbowych - tłumaczyła Hanna Chyłkiewicz, wicedyrektor w Izbie Skarbowej w Warszawie.
Błędy podatników
W okresie od 1 do 31 lipca 2007 r. do biura KIP w Toruniu wpłynęło łącznie 209 wniosków o interpretacje. W Bielsku-Białej było ich 157, w Lesznie - 158, a w Płocku - 239.
- Wnioski o interpretacje wpływają najczęściej bezpośrednio do biura KIP w Toruniu. Przypadki, kiedy zapytanie podatnika wpływa na adres Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Bydgoszczy lub urzędów skarbowych, są rzadkie - argumentował Maciej Cichański.
Podobnie jest w pozostałych ośrodkach KIP.
Grażyna Piechota zwróciła uwagę, że w zdecydowanej większości podatnicy zainteresowani uzyskaniem interpretacji korzystają z urzędowego wzoru wniosku ORD-IN.
- Składane wnioski zawierają jednak liczne braki formalne. Do najczęstszych należą: brak precyzyjnego określenia stanu faktycznego, stanowiska wnioskodawcy, brak jego zapytania czy brak opłaty w odpowiedniej wysokości - w przypadku większej liczby stanów faktycznych - wskazał Maciej Cichański.
Również Małgorzata Spychała-Szuszczyńska podkreśliła, że zdarzały się przypadki, że zapytania nie zawierały opłaty 75 zł od stanu faktycznego. Tymczasem w razie braku uiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania podatnika do uiszczenia opłaty.
- Wystąpienie braków formalnych powoduje konieczność wzywania podatników o ich uzupełnienie, co w konsekwencji wydłuża termin wydania interpretacji - dodała Hanna Chyłkiewicz.
Droga do jednolitości
Głównym celem zmiany procedury wydawania interpretacji podatkowych było ujednolicenie odpowiedzi. Do lipca wydawaniem interpretacji zajmowały się wszystkie urzędy skarbowe, co powodowało powstawanie rozbieżności interpretacyjnych na terenie kraju w analogicznych sprawach. Jak więc teraz wygląda droga do uzyskania jednolitości przy wydawanych interpretacjach?
- Jakiekolwiek problemy są na bieżąco wyjaśniane z Ministerstwem Finansów, a także z pozostałymi biurami KIP w Lesznie, Płocku i Toruniu. Wśród dotychczas złożonych wniosków zdarzają się przypadki niespełnienia wymogów ustawowych, takich jak: niewykorzystanie urzędowego wzoru wniosku, brak wszystkich elementów wniosku określonych w Ordynacji podatkowej czy też brak opłaty - wskazała Grażyna Piechota.
Maciej Cichański dodał, że biura KIP poprzez konsultację wypracowują między sobą wspólne stanowisko w zakresie problematycznych zagadnień.
- W przypadku pojawiających się problemów opracowane są procedury obowiązujące całą sieć - tłumaczyła Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
WAŻNE ADRESY
Wnioski o interpretację należy składać do:
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń;
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała;
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno;
  • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
75 złotych wynosi minimalna opłata od wniosku za wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego
EWA MATYSZEWSKA
Interpretacje podatkowe po 1 lipca 2007 r. / DGP